Guestbook

People in the edge of Land and Water.

About us

‘Wayana-Call’ is a joint project of:

Algemene Doopsgezinde Sociëteit / doopsgezind WereldWerk (Netherlands)
Consejo Latino Americano de Iglesias – Articulación Ecuménica Latino Americana de Pastoral Indígena (Latin America)
Consulta Anabautista Menonita de Centro-americana / RedPaz (Central America)
lidkerken van de Nederlandse Raad van kerken (Netherlands)